Mees & Naine
Inimese Kirjeldus

"Mees ja naine. Inimese kirjeldus" on teine raamat raamat maag Hannes Vanaküla loomingulises töös. Seekord lahkab autor üksipulgi läbi mehe ja naise vahelise suhte, kasutades selleks nõia maailmavaadet ja kogemustepagasit.

Nagu eelmisegi raamatu puhul, on Vanaküla järginud oma kirjatöö puhul stiili, mis on esoteerilise kirjanduse puhul ebatavaline. See on igasuguse umbmäärase teksti ja poolikute järelduste vältimine. Raamat on üles ehitatud nii, et seda saaks kasutada käsiraamatu ja praktilise abivahendina ka nõiandusest mitteteadlik lugeja.

Siiski tasub läbi lugemiseks arvestada endale rohkem aega, kui muude samas formaadis raamatute puhul. Osalt on see tingitud sellest, et autor on loonud teema kirja panekuks uut terminoloogiat, mis vajab esialgsel lugemisel pidevat meeldetuletamist ja seega piilumist raamatu alguslehekülgedele. Teisalt on põhjuseks vaimse maailmapildi kaugenemine ühiskonnas, kus vähesed veel tunnistavad eestlasi, kui vana nõiarahvast. Ja seetõttu on tegu meie jaoks täiesti uut sorti õpetusega, mille mõistmine pole ehk nii harjumuspärane kui näiteks tavaline soopsühholoogia.

Kes aga mõtte ja tähelepanu piisavalt raamatu sisuni on suutnud viia, hakkab aimama nõidade maailmanägemust, mis näitab kuidas suured ühiskondlikud ja sotsiaalsed korrad on juhitud kas rohkem või vähemal määral läbi teiste reaalsuste, mille mõjutajaks ei ole keegi muu, kui inimene ise. Autor toob välja tõsiasja, et igasuguse riigi, sotsiaalse korra või ka perekonna toimimine, eeldab vastava energeetika loomist vaimumaailmas, mis seejärel hakkab peegelduma kollektiivse grupi alateadvuses.

Füüsiline maailm on vaimsetele inimestele olnud alati peegelduste maailm, mida juhivad siia kehastunud hinged. Vanaküla on tahtnud teema pisut kaugemale arendada ja oma raamatus on ta välja toonud hinge kui sellise süstemaatilise kirjelduse. Ta kirjeldab inimese vaimsust nagu anatoom, kes on keha jaganud mitmeteks süstemaatilisteks üksusteks, mis moodustavad läbi omavahelise koosluse täiuslikult toimiva terviku. Ja nii nagu mehe ja naise keha on füüsilises maailmas uue keha loojaks, on mehe ja naise vaimne koostöö uute vaimsete õpetuste, ideede, kultuuride või maailmakordade sünnitaja. Küsimus on ainult teadmistes, mille õige kasutamine võib olla lausa piiramatu jõu allikaks.

Samu vaimseid põhimõtteid on läbi aegade kasutanud suured valitsejad, et kindlustada oma võimu. Vaimsete salakoolide üldtuntud tõde on see, et läbi õige tehnika on võimalik juhtida inimeste meeli, nende nägemusi või väärtushinnanguid. Miks olid nõiad need, keda pidevalt taga kiusati? Paljudel juhtudel võis põhjuseks olla see, et nad olid vabad ja mõistsid maailma vaimset ülesehitust. Nende käsutuses olid teadmised, mille abil võis kukutada valitsevat korda. Seepärast on ka religioonid üritanud juhtida mehe ja naise suhet, inimese olulisimat vaimset pidepunkti.

Vanaküla on oma raamatus välja toonud suures osas mehhanisme, mis põhimõtetel sellised ühiskondlikud korrad ehk visoonmaailmad toimivad. Samuti annab autor vastuse, mil viisil piibli Aadama ja Eeva legend on mõjutanud inimesi kaks aastatuhandet.

Raamatu sisekaantel on lugejale antud ka tabelid, kus on ära toodud mees-naise paarisjõudude klassifikatsioon ja 12 mehe vaimset tüüpi, et iga inimene saaks neid kasutada praktilises elus õnnelikuma ja tervema suhte saavutamiseks.

Arvamused

"Raamat, mis läheneb nii igapäevastele asjadele ootamatust nurgast. Sellisena küll keeruline, kuid väga suuri tühikuid täitev ja vajalik, et igalt poolt peale suruva info segapudrust need õiged ivad üles leida ja endale kasulikus suunas rakendada. Loomulikult vajab väga avatud kaasamõtlemist, sest vaatleb inimest mitte kui ühtset kompaktset lihakeha, millele keegi hinge sisse istutanud, vaid kui keeruliste süsteemide omanäolist kogumit. näitab, et "mees" ja "naine" pole mitte ainult seksuaalsed mõisted, vaid seletab lahti ka nende nähtamatu poole erinevused."

- toimetaja Marika Indre

"Kujundades ning tutvudes Hannes Vanaküla raamatuga "Mees ja Naine, inimese kirjeldus", avastasin sealt enda jaoks inimsuhetes oleva süsteemi, kogu selle lihtsuses ja loogilisuses. Soovitan julgelt seda raamatut kõigile, kes soovivad aru saada, mis asi see naine ning mees on ja mis siis toimuma hakkab, kui nad kokku saavad!"

- Kaanekujundaja Geit Eero

raamatu kaanepilt
ISBN: 978-9949-18-500-9
Saadaval kõikides hästivarustatud raamatupoodides ja -kogudes.

Väljavõtteid raamatust

Meeste klassifikatsioon ja mõju naisele

Helerohelist tüüpi mehel on aktiivne tundemaailm. Tema arendab endas välja kaitsemehhanisme ja -süsteeme.

Naisel tuleb vajadus helerohelise mehe järgi siis, kui ta ei tunne ennast ühiskonnas piisavalt turvaliselt ja satub pidevalt õnnetustesse. Õnnetused tekivad meil sellepärast, et me ei oska arvestada kõikide meid ümbritsevate mõjudega. Näiteks võivad inimesel olla head plaanid, aga välja kukub kehvasti. Siin võib põhjuseks olla see, et me ei arvesta teiste inimeste tahete või pahasoovlikkusega.

Seega, mida mitmetahulisemad me oleme, mida rohkem me oskame näha maailma erinevate seisukohtade järgi, seda kaitstumad me äparduste suhtes oleme. Mitmetahulisus annab kaitse. Naine, kes ei tunne ennast turvaliselt, otsib alateadlikult helerohelist meest.

Siinkohal sellisele naistele soovitus: Mees peab välismaailma nägema sellisest küljest, mida naine ise pole märganud.

Kui naise silmaring avaram kui mehel, võib järeldada, et tema tase on helerohelises osas mehe omast kõrgem. Aga naine võib ka eksida silmaringi määratlusega ja seepärast ongi oluline flirt. Kui mees tekitab naisele turvatunde, ei pruugi ta veel kõrgem olla. Ta võib ikkagi osutuda petiseks.

Ainult fakt, et õnnetused kaovad, näitab mehe väärtust.

Samas, kui naine usub Kristlikke kaitseingleid, loobub ta omaks võtmast helerohelise mehe ideed. Ta petab iseennast ja sellel võivad olla kohutavad tagajärjed, sest toitepauna purunemise korral kaob naisel oma enda kookoni kaitse. Ja siis saavad seda naist teised inimesed ära kasutada.

Seega tähtis on järgmine teadmine: Kaitseingleid ei ole olemas. Olemas on meie enda enda kookon, mis areneb koos meiega. Ta on meie enda osa, mis asub teises dimensioonis ja kaitseb meid madalamate mõjude eest.


Jõumagnet

Naisel on selline aspekt, mida nimetatakse jõumagnetiks. Naise väärtus seisneb selles, kui palju on ta suuteline endast jõudu ja energiat läbi laskma. Mida avatum ja puhtam on naine, seda suurem mõjuvõim tal on.

Naise jõumagnet ja mehe muster on seotud planeedi jõuväljadega ja mõjutavad inimese tahtemaailma. Kui energiapaun ja olemusvalgus toodavad energiat, siis jõumagnet annab mõjud, suunad ja eesmärgid.

Toome elulise näite. Me teame, et autofirmad suurendavad läbimüüki, kasutades reklaamides ilusaid naisi. Energiapildis vaadatuna kasutatakse siin müügi suurendamiseks naiste jõumagneteid.

Naistel on muster, mis toob hüvesid ehk antud juhul tõmbab ligi mehi, kellel on raha. Ja kuigi jõu seaduste järgi peaks hüved või rikka mehe endale saama naine, haaravad autofirmad need vahendajana endale.

Iga naine, kes on avatud, laseb endast läbi jõudu. Loomulikult peab olema naises muster, mis annab jõule suuna. Ja mida puhtam naine, seda suurem jõud teda läbib. Kuna jõumagnet on seotud tahtemaailmaga, siis magnet mängib inimeste tahetega. See tekitab himusid olles tõmbavas pooles ja ebameeldivust tõukavas pooles.

Naise jõumagnetit ei kasutata mitte ainult inimeste lähedale tõmbamiseks, vaid ka eemale ajamiseks. Nii teevad need firmad, kes tehes laimukampaaniat, ajavad kliente naiste jõumagnetitega konkurendi juurest eemale.

Selleks, et naisel säiliks jõud, peab ta suutma olla lahke. Kui naine tahab midagi ainuüksi enesele hoida, sulgub ta jõumagnet ja ta muutub inimeste silmis mõttetuks.

Toome näiteid. Kui naine saab mingi teadmise, siis ta peab seda levitama ja sellega teadmise endast läbi laskma. Vastutasuks saab ta kasutada planeedi jõuvälja muutudes sellega teiste inimeste jaoks vajalikuks.

Kui naine on saanud teadlikuks mingist elu seaduspärusest, siis ta peab seda õpetama eelkõige oma lastele ja vastutasuks saab ta jõu kaitse.

Kõige raskem katsumus naisele on oma mehe jaotamine. Me teame, et kui mees seksib naisega, siis avab ta naisel toitepauna ühe kanali. Nüüd, kui naisel on hea tasemega mees ja ta keelab mehel teise naisega seksimast, siis tegelikult ta varjab väärtuslikku looduse ressurssi ja blokeerib visuaalmaailmate arengu. Tulemuseks on see, et planeedi jõuväli hülgab naise ja ta muutub koledaks. Ta kaotab köitvuse.

Seega siit õpetus naistele: Kui te suudate mehele anda vabaduse, siis muutute ilusaks.